Retourneren & klachten

Mag ik noshirts, noshorts en/of nosocks ruilen?

Dat mag. Onze noshirts, noshorts en nosocks zijn zogenaamde hygiëne producten en worden verzegeld aan je verstuurd. Jij wil immers schoon, fris, ongedragen ondergoed. Toch mag je bij ons de shirts, shorts en sokken - 30 dagen nadat je ze hebt ontvangen - dragen, wassen, drogen en opnieuw dragen. Zo kun je onze producten tenminste écht proberen. En vind jij ze, om welke reden dan ook, niet beter of lekkerder zitten dan je huidige ondershirts, shorts of sokken? Dan krijg je gewoon je geld terug.

Al onze andere producten, zoals de laundry bag, onze shoe bag of onze cadeaubonnen, mag je sowieso binnen 30 dagen na ontvangst aan ons terug sturen om te ruilen of omdat je spijt hebt van de aankoop. Zolang ze maar niet gebruikt zijn en (zo veel als mogelijk) in originele staat aan ons worden teruggestuurd. 

Liever eerst één verpakking openmaken

Misschien twijfel je over pasvorm, de diepte van de V of de dikte, en wil je meerdere van onze noshirts, noshorts en/of nosocks bestellen om zo tot de beste keuze te komen. Omdat onze shirts, shorts en sokken hygiëneproducten zijn, zullen wij eenmaal geopende verpakkingen nooit meer verkopen. Maar omdat we zo min mogelijk (eigenlijk uitstekende) producten willen weggooien, doe je ons een groot plezier als je zo min mogelijk verpakkingen opent bij het kiezen van jouw optimale noshirt, noshort of nosocks. Ruilen kan altijd, maar hoe minder onnodig geopende verpakkingen we hoeven weg te gooien, des te beter.

Hoe kan ik retourneren vanuit Nederland?

Wil je een product omruilen of retourneren? Het makkelijkst is dit retourformulier in te vullen en samen met de artikelen die je wilt retourneren, naar het gratis antwoordnummer te sturen:

Noshirt
Antwoordnummer 6055
3990 VB  HOUTEN
Nederland 

Zo weten wij wie welke producten heeft teruggestuurd en kunnen wij je retour snel afhandelen. Maar lukt het even niet met het retourformulier, je mag ons ook anders kenbaar maken dat je je producten terug stuurt. Door ons te bellen, te mailen of door het herroepingsformulier onderaan de email van je bestelbevestiging in te vullen: zolang voor ons maar duidelijk is van wie de teruggestuurde producten afkomstig zijn, en of je wilt ruilen voor andere producten, of dat je er voor kiest je aankoopbedrag terug te ontvangen.

Als je ons hebt gemeld dat je je producten terug wilt sturen, probeer dit dan ook zo snel mogelijk te doen: uiterlijk binnen 14 dagen. En als je iets naar ons gratis antwoordnummer terug stuurt, vraag dan voor de zekerheid bij het postkantoor of afgiftepunt om een verzendbevestiging met track&trace-nummer. Zodra de retourzending in goede orde is ontvangen of je hebt aangetoond het product te hebben verstuurd, worden de nieuwe producten naar je toegestuurd, of het hele aankoopbedrag (inclusief eventuele verzendkosten) zo snel mogelijk (uiterlijk binnen 14 dagen) naar je teruggestort. Wij betalen je terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee je ons hebt betaald. Tenzij je ons toestemming geeft een ander betaalmiddel te gebruiken. Hier zullen dan nooit extra kosten aan zijn verbonden.

Mocht je retourzending onverhoopt niet bij ons aankomen, maar kun je wel aantonen dat je deze aan ons hebt verzonden: we doen niet moeilijk en zorgen er voor dat je terugbetaling of ruiling binnen 14 dagen nadat je je bestelling/aankoop hebt herroepen (of ons op een andere manier op de hoogte hebt gebracht) is geregeld. 

Hoe kan ik retourneren vanuit België?

Woon je in België en wil je een product (gratis) naar ons retourneren, stuur dan een mail naar service@noshirt.be en vraag daar een gratis retourlabel aan. Vervolgens kun je je bestelling (of een deel daarvan) samen met dit retourformulier naar ons toesturen. 

Zo weten wij wie welke producten heeft teruggestuurd en kunnen wij je retour snel afhandelen. Maar lukt het even niet met het retourformulier, je mag ons ook anders kenbaar maken dat je je producten terug stuurt. Door ons te bellen, te mailen of door het herroepingsformulier onderaan de email van je bestelbevestiging in te vullen: zolang voor ons maar duidelijk is van wie de teruggestuurde producten afkomstig zijn, en of je wilt ruilen voor andere producten, of dat je er voor kiest je aankoopbedrag terug te ontvangen.

Als je ons hebt gemeld dat je je producten terug wilt sturen, probeer dit dan ook zo snel mogelijk te doen: uiterlijk binnen 14 dagen. Zodra de retourzending in goede orde is ontvangen of je hebt aangetoond het product te hebben verstuurd, worden de nieuwe producten naar je toegestuurd, of het hele aankoopbedrag (inclusief eventuele verzendkosten) zo snel mogelijk (uiterlijk binnen 14 dagen) naar je teruggestort. Wij betalen je terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee je ons hebt betaald. Tenzij je ons toestemming geeft een ander betaalmiddel te gebruiken. Hier zullen dan nooit extra kosten aan zijn verbonden.

Mocht je retourzending onverhoopt niet bij ons aankomen, maar kun je wel aantonen dat je deze aan ons hebt verzonden: we doen niet moeilijk en zorgen er voor dat je terugbetaling of ruiling binnen 14 dagen nadat je je bestelling/aankoop hebt herroepen (of ons op een andere manier op de hoogte hebt gebracht) is geregeld. 

Hoe kan ik retourneren vanuit andere landen?

Ook als je niet in Nederland of België woont kun je natuurlijk (een deel van je) bestelling aan ons terug sturen om te ruilen of te retourneren? Het makkelijkst is dit retourformulier in te vullen en samen met de artikelen die je wilt retourneren, op eigen kosten naar ons retouradres te sturen:

Noshirt
Kaagschip 14
3991 CS HOUTEN
The Netherlands. 

Anders dan dat je niet gebruik kunt maken van ons gratis antwoordnummer, zijn de voorwaarden het zelfde als voor retourneren vanuit Nederland of België.

Vragen over je retour, een klacht of een tip?

Neem dan contact op met onze klantenservice door te bellen met +31 (0)88 120 1111 (lokale tijd). Vanuit België kun je bellen met +32 (0) 3 808 4670 en betaal je het lokale tarief. Wil je bellen vanuit andere landen binnen of buiten Europa, dan betaal je de kosten voor het bellen naar Nederland.

Mailen kan ook via service@noshirt.nl. Soms is het druk en kunnen we je niet direct te woord staan of helpen: dan komen we zo snel mogelijk bij je terug, uiterlijk de volgende werkdag.

Terugbetalingen 

Om eventuele verwarring of misbruik te voorkomen doen wij alleen een (deel)betaling op het rekeningnummer waarvan wij, met tussenkomst van onze Payment Service Provider, de betaling hebben ontvangen. Uiteraard zijn hier geen kosten aan verbonden.

Wanneer wij beschadigde producten terug ontvangen, hebben wij het recht om een waardevermindering door te berekenen voordat we over gaan tot terugbetaling. Natuurlijk stellen we je hier vooraf van op de hoogte.

Garantie

Op alle noshirt-producten is de wettelijke garantie van toepassing. Dat wil zeggen dat de producten moeten voldoen aan wat je er in alle redelijkheid van mag verwachten. Ben jij van mening dat dit niet het geval is? Neem dan contact met ons op, zodat er samen naar een oplossing kan worden gezocht.

Geschillencommissie Thuiswinkel

Wij doen ons best, maar als je toch niet tevreden bent over onze klachtafhandeling, dan kun je een klacht indienen bij de Geschillencommissie Thuiswinkel. Dit kan per post t.a.v.

Geschillencommissie Thuiswinkel
Postbus 90600
2509 LP Den Haag 

of digitaal op www.sgc.nl. Ook kun je gebruik maken van het klachtenformulier op de consumentenpagina van de website van www.thuiswinkel.org.

 

Geschillencommissie Europa

Ook kun je een klacht indienen bij de Online geschillenbeslechting van de Europese Commissie. Via http://ec.europa.eu/consumers/odr/  is deze te bereiken.


Herroepingsrecht

Je hebt, naast onze 30 dagen norisk-garantie, waarbinnen je 30 dagen lang je noshirts en noshorts mag dragen, wassen en drogen, ook nog het recht om zonder opgaaf van reden de aankoopovereenkomst te herroepen.

Het wettelijke recht tot herroeping bedraagt bij ons 30 dagen vanaf de dag dat jij of een door jou aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de goederen (resp. in geval van deelleveringen de laatste goederen) in bezit hebt genomen. Om je recht van herroeping waar te nemen, dient je ons via een duidelijke verklaring (bijv. een per post verstuurde brief of e-mail) te informeren over je besluit om deze overeenkomst te herroepen. Hiervoor kun je gebruik maken van het onderstaand modelformulier voor herroeping, maar dit is niet verplicht.

Wil je per post je herroepingsrecht uitoefenen, dan kun je deze richten aan bovenstaand postadres, faxen naar ons faxnummer of mailen naar service@noshirt.nl.

Voor het terugsturen van je bestelling kun je gebruik maken van bovenstaand gratis antwoordnummer.

Je mag de overeenkomst ook herroepen door je bestelling zonder commentaar te retourneren. Voor zover er wegens omstandigheden geen afwijkende situatie ontstaat, wordt de retournering van de goederen zonder commentaar als herroepingsverklaring waargenomen. Om de herroepingstermijn na te komen, volstaat het om de mededeling betreffende het waarnemen van het recht van herroeping resp. de goederen voor verstrijken van de termijn van herroeping zonder commentaar te versturen.

Wij geven er natuurlijk wel de voorkeur aan wanneer je ofwel ons retourformulier dan wel onderstaand modelformulier meestuurt met je retourzending: zo weet ons verzendhuis wie de afzender is, en kunnen we je retour sneller afhandelen.

Gevolgen van herroeping

Indien je deze overeenkomst herroept, dienen wij alle betalingen die wij van je hebben ontvangen, incl. verzendkosten (met uitzondering van bijkomende kosten die zijn ontstaan doordat jij een andere verzendmethode hebt gekozen dan de door ons aangeboden, gratis standaardbezorging op ons antwoordnummer), onverwijld en uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van je mededeling over de herroeping van deze overeenkomst, terug te betalen. Voor de terugbetaling maken wij gebruik van dezelfde methode die jij voor de oorspronkelijke transactie hebt toegepast, tenzij er nadrukkelijk iets anders met jou is overeen gekomen; in geen geval worden jouw kosten voor deze terugbetaling berekend. 

Wij kunnen een terugbetaling weigeren totdat wij de goederen weer van jou in ontvangst hebben genomen of tot jij hebt aangetoond dat je de waren heeft geretourneerd, al naar gelang welk geval eerder van toepassing is.

Je dient je bestelde producten onverwijld en in ieder geval binnen 14 dagen vanaf de dag waarop jij ons over de herroeping van de overeenkomst hebt geïnformeerd naar het bovenstaande, gratis antwoordnummer.

De termijn wordt nagekomen mits je de goederen voor het verstrijken van de termijn van 14 dagen retourneert. Wij nemen de kosten van de retournering voor onze rekening. Je dient de waardevermindering van de goederen slechts voor jouw rekening te nemen als deze waardevermindering het gevolg is van het hanteren van de goederen, verdergaand dan nodig is om de aard, de kenmerken en het functioneren van de goederen vast te stellen: passen, dragen, wassen en drogen is geen probleem, maar (bewust) de producten beschadigen is natuurlijk niet geoorloofd.

Met het onderstaande modelformulier voor herroeping vervullen wij slechts onze wettelijke informatieplicht. Het is niet noodzakelijk dat je ons de herroeping apart, bijv. m.b.v. het onderstaande formulier, mededeelt. Een retournering van de goederen zonder commentaar is als herroepingsverklaring voldoende. Wel vragen we je er zorg voor te dragen dat jij als afzender en/of het ordernummer op je retourzending te herleiden is.

 

(Als je de overeenkomst wilt herroepen, kun je dit formulier invullen en aan ons terug sturen zoals hierboven beschreven)

Bij dezen herroep(en) ik/wij* de door mij/ons* afgesloten overeenkomst over de aankoop van de volgende goederen*/ de levering van de volgende service*

Geleverde producten

 

Besteld op* / Ontvangen op*

 

Naam van de consument

 

Adres van de consument

 

Handtekening van de consument(en) (slechts in geval van een schriftelijke mededeling)

 

Datum

 

* Doorhalen wat niet van toepassing is


Even geduld a.u.b.

Verder winkelen Naar kassa en afrekenen
Verder winkelen Naar kassa en afrekenen